Endelig ute!

På Frigjøringsdagen den 8. mai var det endelig premiere på musikkvideoen «Jærv». Vel 50 personer møtte opp på Steinkjer kino for å se filmen som hedrer veteranene.

Over 120 000 norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner over hele verden på vegne av Norge. De fleste kommer hjem …men noen kommer ikke helt hjem. Mange bærer på opplevelser de fleste ikke klarer å forestille seg. Med sin nyeste musikkvideo ønsker hardrockbandet Pånnivågn å sette fokus på dette.

– Målet er å øke bevisstheten rundt veteraners mentale helse. Det må vi gjøre med å snakke om det, og ikke minst snakke om at det er en utfordring, forteller Jonas Gulstad Opsal, veteran og initiativtaker til prosjektet.

– Disse menneskene har satt livet på vent for å bidra og fortjener å bli hedret, støttet opp om og bli sett på som en unik ressurs i samfunnet. Vi har ikke råd til å miste flere, legger vokalist Håvard Haugan til. Haugan er selv veteran, med flere utenlandsopphold bak seg. Først i Kosovo, deretter i Afghanistan. 

– Vi mener dette er noe som angår alle. Alle kjenner en veteran. Mange kjenner en veteran som sliter. Veteranen er naboen din, kollegaen din eller en nær slektning. Kanskje er en av disse en del av mørketallene, sier Haugan.

«Jærv» har blitt en unik produksjon som smelter sammen sjangerne musikkvideo, kortfilm og informasjonsfilm. Synopsis er laget av veteraner som har kjent på utfordringene med å «komme hjem» og Camerat AS har produsert og regissert filmen. Selve sangen er skrevet for å sette fokus på psykisk helse i hverdagen, gjennom å bruke metaforer om strid. 

I en undersøkelse utarbeidet av Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvarets sanitet (IMPS) i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) svarte 4200 Afghanistan-veteraner at de hadde opplevd å bli angrepet av fienden. 2000 opplevde et øyeblikk der de trodde de skulle dø. Minst 1000 har nå én eller flere psykiske helseplager. 

– Psykisk helse blant veteraner er det store mørketall på. Forsvaret har blitt bedre til å følge opp de som har vært i tjeneste, men det er fortsatt en vei å gå. Hvis bare én søker hjelp på grunn av vårt prosjekt, så har det betalt seg tusen ganger, avslutter Gulstad Opsal. 

Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=EFHss3pEJPA