Fakta

Alle kjenner en veteran... Over 120 000 norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner over hele verden på vegne av Norge. De fleste kommer hjem …men noen kommer ikke helt hjem. Mange bærer på opplevelser de fleste ikke klarer å forestille seg. Dette ønsker vi mer åpenhet rundt. Disse menneskene har satt livet på vent for å bidra og fortjener å bli hedret, støttet opp om og bli sett som en unik ressurs i samfunnet.

Prosjekt Jærv - Wolverine

Vi har ikke råd til å miste flere. Derfor har lokale veteraner og bandet Pånnivågn initiert «Prosjekt Jærv (Wolverine)» – en unik videoproduksjon, basert på en synopsis laget av veteraner som har kjent på utfordringene med å «komme hjem». Låten «Jærv» vil være utgangspunktet for produksjonen. Sangen er skrevet for å sette fokus på psykisk helse i hverdagen, gjennom å bruke metaforer om strid. Vokalist Håvard Haugan er selv veteran, og har tjenestegjort i Nato-styrkene. Først i Kosovo, deretter i Afghanistan. Målet vårt er å øke bevisstheten rundt veteraners mentale helse. Det må vi gjøre med å snakke om det, og ikke minst snakke om at det er en utfordring. Hvis bare én søker hjelp på grunn av vårt prosjekt, så har det betalt seg tusen ganger.

I en undersøkelse utarbeidet av Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvarets sanitet (IMPS) i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) svarte 4200 Afghanistan-veteraner at de hadde opplevd å bli angrepet av fienden. 2000 opplevde et øyeblikk der de trodde de skulle dø. Minst 1000 har nå én eller flere psykiske helseplager. I tillegg vet vi at det er mange med samme erfaring fra øvrige operasjoner over hele verden. Og mørketallene er store. Vi mener dette er noe som angår alle. Alle kjenner en veteran. Mange kjenner en veteran som sliter. Veteranen er naboen din, kollegaen din eller en nær slektning. Kanskje er en av disse en del av mørketallene?

Behov for helsehjelp?

Opplever du plager og har behov for helsehjelp? Ta kontakt med Forsvarets sanitet på:

23 09 79 30 (kontortid hverdager kl. 08.00–15.00)

Ønsker du helsehjelp utenfor Forsvaret, kan du ta kontakt med fastlegen din eller nærmeste legevakt på tlf: 116 117.